NY ANALYSE: GOOGLE OG BING FJERNER IKKE ANMELDTE SØGERESULTATER MED MANIPULERET SEKSUELT MATERIALE

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk
Læs Digitalt Ansvars analyse af Google og Bings anmeldelsessystem her

Google Search og Microsoft Bing har ikke fjernet ét eneste af de 61 anmeldte søgeresultater, som organisationen Digitalt Ansvar har indgivet i forbindelse med en undersøgelse af søgemaskinernes anmeldelsessystem.

Digitalt Ansvar har tidligere dokumenteret, at Microsoft Bing og Google Search bidrager til spredningen af manipuleret seksuelt materiale, fordi de øverst i deres søgeresultater henviser til hjemmesider, der bl.a. indeholder falske nøgenvideoer eller værktøjer til at producere materialet selv. Microsoft og Google opfordrede i den sammenhæng til, at man kunne anmelde søgeresultaterne direkte til dem.

Så sent som i sidste uge udtalte Googles politiske chef i Norden, Christine Sørensen, i TV 2-programmet 'Go' Aften Live', at Google: "fjerner det, når vi ved, at det er der".

Alligevel kan Digitalt Ansvar nu dokumentere i en ny analyse, at det langt fra er sandheden.

Digitalt Ansvar har nemlig anmeldt 61 søgeresultater til de to søgemaskiner, som bl.a. henviser til hjemmesider med manipuleret seksuelt materiale, der nævner specifikke navne på kendte kvindelige skuespillere, politikere eller kongelige, som ikke associeres med pornoindustrien. Derfor anser organisationen det som mest sandsynligt, at de pågældende kvinder optræder i materialet uden samtykke, hvorfor søgemaskinerne derfor linker til ulovligt materiale.

I strid med EU-lovgivningen

Selvom det er tydeligt, at anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, der indeholder seksuelle videoer af kendte kvinder uden deres samtykke, har Bing og Google ikke fjernet nogen af de 61 anmeldte søgeresultater.

Digitalt Ansvars analyse konkluderer, at søgemaskinerne sagsbehandling er uigennemsigtig og mangelfuld. Og det er i strid med EU's forordning om digitale tjenester (DSA), siger direktør i Digitalt Ansvar.

- EU-forordningens formål er at skabe et mere sikkert digitalt miljø og pålægger blandt andet søgemaskiner at behandle anmeldelser af ulovligt indhold omhyggeligt og fjerne det, når de bliver opmærksomme på det, siger Ask Hesby Holm.

Søgemaskinerne er forpligtet til at oplyse den, der anmelder om mulighederne for at klage over søgemaskinens beslutning og skal samtidig stille et klagesystem til rådighed til den, der klager. Hverken Bing eller Googles svar vejleder om klagemuligheder.

Digitalt Ansvar anbefaler på den baggrund:

  • Søgemaskiner, som Microsoft Bing og Google Search, skal behandle anmeldelser af søgeresultater med manipuleret seksuelt materiale omhyggeligt, gennemsigtigt og i overensstemmelse med forordningen om digitale tjenester ved at give en begrundelse, svare på dansk og yde tilstrækkelig klagevejledning.

  • Myndigheder, som fx EU-kommissionen, skal holde søgemaskiner ansvarlige for at begrænse og fjerne ulovligt indhold, herunder aktivt hindre spredning af manipuleret seksuelt materiale.

Hjælp til digital vold