Analyser og undersøgelser

Fra analyser til ansvarlige løsninger

Hvordan påvirker teknologi vores samfund og os som individer?

I Digitalt Ansvar udarbejder vi analyser, som dykker ned i, hvordan teknologien påvirker individ og samfund med udgangspunkt i menneskers møde med teknologien. Både alene eller sammen med relevante partnere definerer vi

problemstillinger, som vi undersøger for at bidrage til en mere oplyst debat. Vores analyser følger vi op med anbefalinger og løsningsforslag til, hvordan vores grundlæggende rettigheder bedst kan sikres og styrkes.

April 2024

FORSLAG TIL NY LOVGIVNING: FREMSTILLING AF MSM SKAL GØRES ULOVLIG

Storbritannien har taget skridt til at kriminalisere fremstilling af manipuleret seksuelt materiale (MSM) uden samtykke, også kendt som deepfake-pornografi. I Danmark er det alene ulovligt at dele MSM uden samtykke. Digitalt Ansvar foreslår, at det i Danmark også gøres ulovligt at fremstille MSM uden samtykke.

Download PDF
Download English version
February 2024

GOOGLE OG BING: EN REKLAMESØJLE FOR FALSKE NØGENBILLEDER

I Digitalt Ansvar udkommer vi i dag med en ny analyse af søgemaskinernes ansvar for spredningen af manipuleret seksuelt materiale.

Download PDF
Download English version
December 2023

ANALYSE AF TIKTOKS MØRKE UNIVERSER

I Digitalt Ansvar udkommer vi med en undersøgelse af, hvad TikTok eksponerer brugere med interesse for selvskade, selvmord og psykisk lidelse på deres Til dig-side.

Download PDF
Download English version
October 2023

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF SEKSUELT MISBRUG AF BØRN

Notat om forslag til EU-forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (CSA) Forslaget er begrundet i ønsket om at beskytte børn mod at blive ofre for seksuelt misbrug online.

Download PDF
Download English version
September 2023

DIGITAL VOLD I DANMARK II

Anden del: Nye former for afpresning. Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. Derudover dykker rapporten ned i digital afpresning.

Download PDF
Download English version
March 2023

DIGITAL VOLD I DANMARK I

Første del: Når selvskade rykker på nettet. Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. Derudover dykker rapporten ned i en form for digital vold, hvor volden er rettet mod én selv: Digital selvskade.

Download PDF
Download English version
February 2022

FORSTÅELSESPAPIR: DIGITAL VOLD

Digitalt Ansvar har udarbejdet et forståelsespapir, som kommer med én samlet definition af personrettede digitale overgreb og krænkelser. Forståelsespapiret er udarbejdet i samarbejde med organisationens medlemsorganisationer samt en række eksperter på det digitale og juridiske område.

Download PDF
Download English version
January 2022

INITIATIVER TIL ONLINE BESKYTTELSE AF BØRN

Initiativer til online beskyttelse af børn. Kortlægning af udvalgte initiativer i otte geografiske områder. Grønbogen er udviklet i samarbejde mellem Digitalt Ansvar og Mie Oehlenschläger, ekstern lektor, stifter af Tech & Childhood og medlem af Djøf’s TechDK Kommission.

Download PDF
Download English version
January 2022

NOTICE AND STAY DOWN: FORSLAG TIL NY LOVGIVNING

Tid er en afgørende faktor i sager om digitale krænkelser, som eksempelvis deling af ulovligt indhold. Hvis der ikke sættes hurtigt ind, spredes krænkende billeder og videoer med lynets hast.

Download PDF
Download English version
December 2021

DIGITAL CHIKANE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Digitalt Ansvar har i samarbejde med Velliv Foreningen kortlagt omfanget af digital chikane på det private arbejdsmarked. Hvor mange danskere udsættes for digital chikane i forbindelse med deres arbejde? Ved de hvor de skal finde hjælp, hvis de pludselig udsættes for f.eks. trusler, afpresning eller injurier, og hvor ligger arbejdsgiverens ansvar?

Download PDF
Download English version
November 2020

LOVGIVNING FOR SOCIALE MEDIER

Er de sociale medier gode nok til at fjerne ulovligt indhold og sikre brugernes privatliv? Eller er der behov for at lovgive om sociale mediers ansvar for ulovligt indhold? Analysen stiller skarpt på spørgsmålet med udgangspunkt i danskernes oplevelse og holdning til sociale medier og lovgivning, en gennemgang af de nuværende regler og erfaringer fra Tyskland.

Download PDF
Download English version
September 2019

DE SOCIALE MEDIERS ANSVAR

Sager om deling af drabsvideoer, selvmordsbreve, nøgenbilleder og overgreb giver anledning til at stille spørgsmålene: Hvem har ansvaret for det indhold, der ligger og spredes på sociale medier? Og hvilket ansvar ønsker vi i Danmark, at de sociale medier får?

Download PDF
Download English version

Høringssvar

January 2022

Forslag til lov om regulering af sociale medier

Digitalt Ansvars høringssvar til lov om regulering af sociale medier
January 2022

Forslag til lov om regulering af sociale medier

Digitalt Ansvars høringssvar til lov om regulering af sociale medier
Article link
October 2022

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven.
October 2022

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven.
Article link
November 2021

Kriminalisering af identitetsmisbrug

Digitalt Ansvars høringssvar i forbindelse med kriminaliseringen af identitetsmisbrug
November 2021

Kriminalisering af identitetsmisbrug

Digitalt Ansvars høringssvar i forbindelse med kriminaliseringen af identitetsmisbrug
Article link
December 2022

Ny EU-lovgivning - bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.
December 2022

Ny EU-lovgivning - bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.
Article link
March 2022

Ændring af lov om erstatningsansvar

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. lov om ændring af erstatningsansvarsloven.
March 2022

Ændring af lov om erstatningsansvar

Digitalt Ansvars høringssvar vedr. lov om ændring af erstatningsansvarsloven.
Article link
Hjælp til digital vold