NY RAPPORT: HVER TYVENDE DANSKER UDSÆTTES ÅRLIGT FOR DIGITAL AFPRESNING

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

NY RAPPORT: HVER TYVENDE DANSKER UDSÆTTES ÅRLIGT FOR DIGITAL AFPRESNING

I Digitalt Ansvars nye rapport om digital afpresning, afdækkes udviklingen i afpresning ved hjælp af digitale medier og tjenester for første gang. Tallene vidner om et fænomen, der har bidt sig fast.

LÆS RAPPORTEN HER: Digital vold i Danmark. Anden del: Nye former for afpresning (pdf)

I både 2020, 2022 og 2023 har 5% af danskerne været udsat for digital afpresning. Det svarer til, at omkring 234.000 danskere rammes årligt. Med nye AI-værktøjer forventer vi, at tallet kommer til at stige. Det skaber enorme udfordringer hos politiet, der i forvejen kæmper med at håndtere stigende antal anmeldelser af digital vold.  

Hvad er digital afpresning?

Afpresning dækker over det, at en eller flere personer truer nogen med formålet om at opnå en gevinst. I denne rapport medtages sager om afpresning, hvor gerningspersonens gevinst kan være både økonomisk, seksuel eller af anden karakter.

Digital afpresning er, når digitale medier, -tjenester og -teknologi benyttes af en gerningsperson til at afpresse et offer. Det er en underkategori til digital vold, da truslerne har konsekvenser for offerets psykisk og kan have store konsekvenser for ofrenes privatliv og omdømme.

Rapporten bygger på tre spørgeskemaundersøgelser, som henholdsvis Epinion og Voxmeter har udført for Digitalt Ansvar i 2020-2023, hvor voksne har oplyst, om de har været udsat for digital afpresning. Derudover bygger undersøgelsen på oplysninger fra Danmarks Statistik samt Rigspolitiet om antal og udvikling i antal anmeldelser.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • Hver tyvende dansker er årligt udsat for digital afpresning. Ifølge undersøgelser, Epinion og Voxmeter har foretaget for Digitalt Ansvar, har 5% af voksne danskere, der er på nettet minimum én gang ugentligt, været udsat for afpresning digitalt i løbet af det seneste år. Sådan har billedet set ud siden 2020. Omregnet til danskere svarer det til i omegnen af 234.000 voksne danskere.
  • Antallet af afpresningssager er eksploderet. Anmeldelser af afpresning er vokset med hele 400% fra 2016 til 2022. I samme periode er ofre for ulovlig tvang er steget med 200%. På trods af den høje stigning i anmeldelser ser det endnu ud til, at der eksisterer et stort mørketal.  
  • Mænd afpresses for penge, kvinder afpresses for seksuelle modydelser. Der er en overvægt af mænd og drenge i de mange sager om afpresning. Særligt i sager om sextortion med økonomisk motiv, er drenge og mænd overrepræsenteret. Anmeldelser af sextortion, hvor offeret er en mand, er vokset fra 98 i 2019 til 589 i 2022. I 2022 svarer det dermed til knap 70% af anmeldelserne af sextortion.

Rapporten er en del af en større indsats mod digital vold

I mange år har vi manglet sprog for de fænomener, der foregår i internettets skyggesider. Vi har benyttet os af betegnelser som hævnporno, der både er misvisende og upræcist. For at give forebyggere og behandlere et bedre sprog for de skadelige handlinger, der foregår online, har Digitalt Ansvar i samarbejde med medlemsorganisationer og en redaktionsgruppe bestående af eksperter på området udarbejdet en definition af digital vold, som vi også fremlægger i undersøgelsen. Den nye rapport om digital afpresning er anden i rækken af flere temarapporter, der hver især ser nærmere på en bestemt form for digital vold.  

Hjælp til digital vold