GENERALFORSAMLING I DIGITALT ANSVAR

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

Kære medlem i Digitalt Ansvar

Vi afholder ordinær generalforsamling i Digitalt Ansvar tirsdag den 30. april 2023 kl. 15.00-17.00.

Sted

Generalforsamlingen afholdes i vores egne lokaler, Ravnsborggade 8b, 5. sal, 2200 København N.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til kontakt@digitaltansvar.dk

Dagsorden jf. vedtægterne

a.      Bestyrelsens beretning

b.      Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

c.       Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

d.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år

e.      Behandling af indkomne forslag

f.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

g.      Valg af revisor

h.      Eventuelt

Medlemsforslag skal sendes til os på kontakt@digitaltansvar.dk senest den 16. april. Inden denne deadline vil bestyrelsen også fremsende forslag til vedtægtsændringer.

Ønsker man at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man ligeledes sende en mail til kontakt@digitaltansvar.dk. Forperson Emma Holten er på valg.

Vi håber, at du har mulighed for at deltage.

Hjælp til digital vold