SAMMENDRAG: DIGITALT ANSVARS KONFERENCE OM AI OG KRIMINALITET

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

Læs det fulde sammendrag af konferencen om AI og kriminalitet her

Den 20. februar afholdte vi i Digitalt Ansvar konference i Fællessalen på Christiansborg om AI-faciliteret kriminalitet. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, at flere og flere udsættes for overgreb og afpresning på nettet, uden myndighederne, og ikke mindst politiet, har ressourcerne til at bekæmpe eller opklare alle sager.

Oplægsholderne pegede på, at årsagen til den eksplosive vækst af ofre for digital kriminalitet bl.a. skyldes, at generativ AI i dag er blevet allemandseje, hvorfor gerningspersoner har let adgang til at benytte sig af avanceret og virkelighedstro teknologi, som både øger kvantiteten og kvaliteten af deres gerninger. Generativ AI bliver således både benyttet til at svindle på nettet, producere falske nøgenbilleder og animeret overgrebsmateriale af børn.

Generativ AI har altså i den grad ændret kriminalitetsbilledet og udfordrer vores mulighed for at beskytte os mod vold, overgreb og afpresning. Derudover bliver vi, børn som voksne, på sociale medier og søgemaskiner eksponeret for ulovligt og skadeligt indhold, som bl.a. er produceret eller gjort tilgængeligt ved hjælp af generativ AI. Indhold, som tech-virksomhederne ikke i høj nok grad påtager sig ansvaret for at fjerne eller i nogle tilfælde endda direkte promoverer og kapitaliserer på.

Onlineplatforme og søgemaskiner har et ansvar for at begrænse og hindre ulovligt indhold. Men der er stadig store udfordringer i forhold til ulovligt indhold og aktiviteter, og platformene gør slet ikke nok, selvom de har et klart defineret ansvar. Desuden har samfundet ikke stillet tilstrækkelige krav til, hvad AI-systemer må kunne og bruges til. Den nye forordning om kunstig intelligens vil være en vigtig del af reguleringen af AI.

På Digitalt Ansvars konference om AI og kriminalitet redegjorde forskellige organisationer og forskere for, hvordan AI-faciliterede kriminalitetsformer påvirker deres målgruppe og kom i den forbindelse med konkrete anbefalinger til forebyggelse og bedre håndhævelse. Afslutningsvist inviterede Digitalt Ansvar til politisk debat mellem Stine Bosse, som er spidskandidat for Moderaterne til EP-valget i juni og Rosa Lund fra Enhedslisten, som er IT- og digitaliseringsordfører.

I dette sammendrag opsummeres hovedpointer og anbefalinger fra konferencens oplægsholdere, som tæller Digitalt Ansvar, Red Barnet, Internet Watch Foundation, Forbrugerådet Tænk og ph.d-stipendiat Kristoffer Aagesen fra Sociologisk Institut på KU.

Hjælp til digital vold