ARBEJDSGIVERE TAGER HÅND OM DERES ANSATTE

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

I takt med at arbejdslivet i stigende grad digitaliseres, og medarbejdere er synlige på digitale platforme, oplever flere og flere, at ubehagelige henvendelser og chikane i relation til arbejdet foregår via et digitalt medie.

I Digitalt Ansvar har vi siden 2021 haft fokus på digital chikane ved at afdække problemets omfang på det private arbejdsmarked samt samarbejdet med private virksomheder for at udvikle praksisnære løsninger. Vi har udviklet og lanceret 12 konkrete værktøjer, som arbejdsgivere kan bruge til at forebygge og håndtere digital chikane.

I kan læse mere om projektet på DigitalChikane.dk.

Hjælp til digital vold