DET BØR VÆRE LIGE SÅ SIKKERT AT GÅ PÅ APP-STORE SOM PÅ APOTEKET

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

Sikkerhed bør være indtænkt i produkterne fra produktion - og ikke først, når diverse risici og farer melder sig efter frigivelsen af produktet.

Hvis digitale teknologier skal være safe by design i forhold til børn, begynder det med, at virksomhederne, som leverer de digitale tjenester (herunder f.eks. sociale medier, chat-apps eller online-spil), forpligtes til at kortlægge alle de indbyggede potentielle risiko faktorer, som er indlejret i de digitale produkter: Er app’en designet på en måde, hvor fremmede voksne kan kontakte barnet? Bliver børnenes data delt? Har børnene og forældrene haft reel mulighed for at give lovligt samtykke? Eksponerer anbefalingsalgoritmen barnet for ikke alderssvarende eller måske ulovligt indhold? Hoster det sociale medie “hemmelige” grupper af uendelig størrelse?

Eksemplerne er flere og varierer alt afhængig af, hvilken type digital tjeneste der er tale om. Når virksomheder har identificeret potentielle risici forbundet med deres produkter for specifikke aldersgrupper, så er det også deres ansvar at ændre produkterne, så de er sikre.

Du kan læse mere om måder at gå til Safety By Design i vores grønbog om Initiativer til online beskyttelse af børn.

Hjælp til digital vold