EU BØR PÅLÆGGE SOCIALE MEDIER AT INDFØRE ALDERSVERIFIKATION

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

I Digitalt Ansvar anbefaler vi, at sociale medier med aldersgrænse pålægges at indføre aldersverifikation, som forhindrer yngre børn i at oprette sig og sikrer, at børn på platformen omfattes af relevante sikkerhedstiltag.

Hvis barnet skal nyde beskyttelse, der svarer til dets alder, ligesom det er tilfældet i den analoge verden, så skal man vide, at det er et barn. Aldersverifikation er ikke en løsning, der kan stå alene, men en fundamental brik i arbejdet med at skabe et digitalt miljø, som er mere sikkert for børn, og hvor virksomheder kan leve op til gældende lovgivning. Det handler grundlæggende om at balancere og beskytte barnets rettigheder.

Læs mere om aldersverifikation i blandt andet vores kortlægning af initiativer på børneområdet fra otte geografiske områder, samt i vores analyse af TikToks Til dig-algoritme.

Hjælp til digital vold