REGERINGEN BØR OVERVEJE AT KRIMINALISERE ÅBENLYS VISUEL GENGIVELSE AF SELVSKADE

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

En kriminalisering af åbenlyst visuelt indhold af selvskade vil betyde, at sociale medier straks skal tage skridt til at fjerne det pågældende indhold eller hindre adgangen dertil, hvis de får konkret kendskab til det. Kriminaliseringen bør tage højde for, at det virker uhensigtsmæssigt at straffe psykisk sårbare, der deler gengivelse af selvskade, men derimod hensigtsmæssigt at digitale tjenester som sociale medier ikke tillader deling af selvskade indhold.

I dag er der ikke krav om, at sociale medier skal fjerne indhold, der viser selvskade. Forskningen og ekspertinterviewene peger entydigt på, at visuel gengivelse af selvskade er særdeles problematisk. Særligt grafisk afbildning og maleriske beskrivelser af selvskade kan være med til at øge selvskade hos andre. Onlinegrupperne, hvor indholdet vises og deles, kan skabe ”konkurrence om at have det sværest” og være med til at accelerere selvskadens hyppighed og voldsomhed. Derudover kan den identitet, patienterne opbygger i selvskadenetværkene, potentielt være med til at forstærke selvskaden. Derfor bør gengivelse af åbenlys selvskade ikke florere på sociale medier eller automatisk anbefales af algoritmer til brugere.

Anbefalingen flugter med, hvad WHO har udarbejdet af retningslinjer vedrørende selvmord og selvskade for traditionelle medier. Retningslinjerne siger, at medier ikke bør omtaleselvmord og selvskade for at undgå at bidrage til yderligere selvskade. I anbefalingerne frarådes generelt billeddokumentation og i særdeleshed blodige billeder. En kriminalisering af åbenlys gengivelse af selvskade på digitale medier og tjenester vil således være i tråd med retningslinjerne fra WHO, da den er med til at beskytte individer mod indhold, der potentielt kan føre dem til at selvskade. Initiativet kunne med fordel kobles med støtte og hjælp til de brugere, der deler åbenlys visuel gengivelse af selvskade.

Læs mere i vores rapport om digital selvskade.

Hjælp til digital vold