TECH-VIRKSOMHEDER BØR GØRE DET NEMMERE AT ANMELDE PROFILER, DER AFPRESSER

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

Med digitale medier og tjenester er der kommet nyemuligheder for at udføre afpresning. Kommer en gerningsperson i besiddelse affølsomt materiale, kan det benyttes til at true et offer med deling, hvis ikkeikke kravet om penge, modydelser eller yderligere følsomt materiale opfyldes.Mulighederne for at bruge digitale medier og tjenester til at udføre digitalvold er blevet udvidet med frigivelsen af digitale værktøjer, der benytter sigaf kunstig intelligens (AI) – såkaldt generativ AI.

Truslerne kan have store konsekvenser for offerets psyke, privatliv og omdømme. I Digitalt Ansvar afdækkede vi i 2023, at 5% har været udsat for digital afpresning indenfor de seneste 12 måneder.

Anmeldelser, der af politiet er karakteriseret som sextortion, er steget med 130% fra 2019 til 2022. Det er hovedsageligt drenge og mænd, der står for stigningen. Trods den store stigning i anmeldelser, ser det dog endnu ud til, at der er et stort mørketal.

Læs mere i vores rapport om digital afpresning.

Hjælp til digital vold