Vi vil bekæmpe digital vold og chikane

  • Kriminaliteten er rykket på nettet. Nye former for personrettede angreb, vold og krænkelser er vokset frem i takt med den teknogiske udvikling. Fælles for de mange forskellige krænkelser er ikke kun, at de fleste er strafbare. De forvolder skade. Ofte fordi de foregår over længere tid, og ofte fordi ofrene ikke oplever, at de kan få sat punktum i deres sag. Det skyldes blandt andet, at gerningspersoner kan gemme sig bag anonyme profiler på nettet, og det kan være svært at få fjernet noget, så snart det er delt.

    Konsekvensen er ofre og pårørende, der oplever at de rettigheder og den beskyttelse, som de har i den fysiske verden, ikke er til stede online. I dag ved vi ikke nok om omfanget og konsekvenserne af digital vold og chikane online. Vi ved heller ikke nok om, hvordan vi forebygger volden og chikanen.  Derfor arbejder vi for at skabe viden, udvikle værktøjer og formidle anbefalinger til myndigheder, virksomheder og lovgivere for at sikre en bedre beskyttelse online.  
  • Digital chikane er en form for digital vold. Det kan bestå i være grov overfusning, personlig nedgørelse, trusler eller uønskede seksuelle henvendelser – fra små digitale stik til voldsommere episoder som for eksempel trusler. Digital chikane kan både forekomme i privatlivet og i forbindelse med arbejde. Udsættes en person for chikane i forbindelse med sit arbejde er det arbejdsrelateret - uanset hvor eller hvornår det sker.

Hvad er digital vold og chikane?

Digital vold er digitale handlinger, der er egnede til at skade en person psykisk eller krænke dennes privatliv gennem nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd. En ”digital handling” er en handling, der udføres ved brug af et digitalt medie eller teknologi som f.eks. en computer, tablet, GPS eller telefon. Privatliv skal forstås i overensstemmelse med begrebet ”familie- og privatliv” som defineret i artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Privatlivet omfatter således også en persons omdømme og arbejdsliv. Digital vold er dermed en samlebetegnelse for skadelige handlinger online, som både rummer ulovlige og ikke-ulovlige skadelige handlinger. Udøverne af digital vold er dertil ikke altid mennesker i kød og blod. For virkeligheden er den, at teknologi som algoritmer i dag er med til at forårsage og forstærke det skadelige og voldelige, vi ser på nettet, og som griber ind i det omgivende samfund.

Digital chikane er episoder, hvor digitale medier, telefonopkald eller SMS bruges til at chikanere en person. Digital chikane kan være grov overfusning, personlig nedgørelse, trusler eller uønskede seksuelle henvendelser – fra små digitale stik til voldsommere episoder (fx trusler). Digital chikane kan både forekomme i privatlivet og i forbindelse med arbejde. Udsættes en person for chikane i forbindelse med sit arbejde er det arbejdsrelateret - uanset hvor eller hvornår det sker.

Statistik over digital VOLD

I Digitalt Ansvar undersøger vi løbende omfanget af digital vold og chikane blandt danskerne.

5%

af voksne danskere har indenfor det seneste år været udsat for afpresning online (2020-2023).

9%

af voksne danskere, der er beskæftiget på det private arbejdsmarked har været udsat for arbejdsrelateret digital chikane fra kunder, klienter, samarbejdspartnere eller lignende (2021).

4%

af voksne danskere har indenfor det seneste år udført digital selvskade (2022).

4%

af voksne danskere har indenfor det seneste år modtaget trusler (2022).

Kilde: Epinion 2020

Data er indsamlet repræsentativt for den danske befolkning og bruttovejet, hvorefter personer, der ikke bruger internettet minimum én gang om ugen, er sorteret fra og vægtene normaliseret.

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra i alt 1.000 respondenter som i rapporten omtales ”danskerne”. Data er indsamlet fra den 17. sep. 2020 til den 1. okt. 2020 blandt danskere i alderen 18-85 år, som minimum er på internettet én gang om ugen.

FRA HÆVNPORNO TIL DIGITAL VOLD

I Danmark blev mange først bekendt med skadelige digitale handlinger gennem begrebet ”hævnporno” og debatten om ”den hårde tone” og den ”hadefulde debat” i midten af 2010’erne.

Men hævnporno er som begreb ikke særligt dækkende, da hævn ikke altid er et motiv, og ordet kun dækker ulovlig billeddeling. Ligeledes er ”tonen” hverken dækkende eller et særligt præcist begreb, da det som udgangspunkt kun handler om sprog i debatter og synes at dække alt fra dødstrusler til vulgært sprogbrug.

For at få et fælles sprog og forståelse for de skadelige fænomener, der foregår via digitale medier og teknologier, udarbejdede Digitalt Ansvar i 2021 i samarbejde med medlemmer, organisationer og fagpersoner en fælles definition af digital vold.

Hvilke former kan digital vold og chikane tage?

Du kan finde eksempler på digital vold og chikane i vores ordbog.

Kvinder og personer med minoritetsbaggrund ser ud til at være særligt udsatte. Derudover rammer digital vold og chikane både individer i deres private og professionelle liv. Digitalt Ansvars undersøgelse fra 2021 viste fx, at hver tiende på det private arbejdsmarked har oplevet digital chikane fra eksterne som gæster og kunder, og 68% af dem omhandlede løgne eller usande beskyldninger om dem. Derfor er der behov for et kritisk blik på, om beskyttelsen af vores integritet, privatliv og omdømme er fulgt med den digitale udvikling.

hvilke konsekvenser har digital vold og chikane?

Digital vold kan –ligesom andre former for vold – have alvorlige følger for offeret. Digital volder egnet til at nedbryde offerets identitet, selvværd og selvtillid, og kan føre til forskellige psykiske mén og skader hos offeret.

Ofte har digital vold også konsekvenser for offerets mulighed for at navigere i en digitaliseret verden. Det kan opstå, når ofre udelukkes af deres hackede profiler, eller gerningspersoner chikanerer ofre i en sådan grad, at de føler sig tvunget til at forlade platforme, som ellers var rammesættende for deres daglige liv.

På arbejdspladsen har digital vold og chikane følger for både den ansatte og arbejdspladsen som helhed. Chikaneudsatte medarbejdere beretter om psykiske og fysiske reaktioner, der truer den mentale trivsel og helbred hos medarbejderen. Flere, der har været udsat for digital chikane, fortæller desuden om, at chikanen har haft negativ effekt på deres adfærd eller relation til arbejdspladsen.

Hvad er digital krænkelse?

De mest omtalte sager om digitale krænkelser, har de seneste år været om ulovlig deling af nøgenbilleder og -videoer.
Men begrebet dækker også over mange andre forhold, som fx usande beskyldninger (injurier), trusler, digital chikane og stalking med uønsket vedvarende kontakt eller overvågning eller forhånende eller nedværdigende udtalelser om bl.a. hudfarve, national eller etnisk oprindelse.

Begrebet er nyt, men kriminaliteten er velkendt. Digitale krænkelser er nemlig krænkelser og voldsformer, som vi har kendt til i mange år i den fysiske verden, som er rykket over på nettet eller har fået et digitalt liv, som vold, chikane, afpresning og misbrug af private oplysninger.

digitalt ansvar anbefaler

OFRE FOR DIGITALE KRÆNKELSER OG VOLD SKAL HAVE HURTIG OG EFFEKTIV HJÆLP AF MYNDIGHEDER OG POLITI

Alt for mange udsættes for digital vold og chikane uden at modtage den rette hjælp.

DECEMBER 2023

digitalt ansvar anbefaler

Arbejdsgivere tager hånd om deres ansatte

I Digitalt Ansvar anbefaler vi, at arbejdsgivere udarbejder retningslinjer for håndtering af digital chikane og informerer ansatte om, at de kan komme til dem, hvis de udsættes for digital chikane.

September 2019

digitalt ansvar anbefaler

Tech-virksomheder bør gøre det nemmere at anmelde profiler, der afpresser

Tech-virksomheder bør gøre det nemmere at anmelde profiler, der afpresser på deres platforme. Dette kunne gøres ved at oprette en specifik kategori for afpresning i deres anmeldelsesprocedure.

September 2019

Dyk ned i vores fokusområder

Den teknologiske udvikling med smartphones, sociale medier og kunstig intelligens påvirker vores liv og samfund. Vores privatliv, børne- og familieliv, arbejdsliv, rettigheder og demokrati. For selvom den teknologiske udvikling giver nye muligheder, skaber den også nye udfordringer. Nye former for vold, risici og skadeligt indhold er vokset frem i ly af en lovgivning og forebyggelse, som har haltet efter den digitale udvikling.  

Vores arbejde for en ansvarlig digital udvikling fordeler sig på fire fokusområder, som du kan læse mere om herunder.

MANGE VED IKKE, HVOR DE KAN FÅ HJÆLP OG KENDER IKKE REGLERNE

56%

ved ikke, at arbejdsrelateret digital chikane er omfattet af arbejdsmiljøloven, som noget arbejdspladsen har pligt til at håndtere og forebygge på linje med fysisk vold og trusler om vold.

28%

Selvom at arbejdsrelateret digital chikane er udbredt, er der mange, som ikke fortæller deres arbejdsgiver om deres oplevelser med digital chikane.

November 22

Undersøgelse - Digital chikane på det private arbejsmarked (2021)

September 2019
Herunder kan du se vores seneste analyser og undersøgelser af digital vold og chikane:
December 2023

ANALYSE AF TIKTOKS MØRKE UNIVERSER

I Digitalt Ansvar udkommer vi med en undersøgelse af, hvad TikTok eksponerer brugere med interesse for selvskade, selvmord og psykisk lidelse på deres Til dig-side.

Oktober 2023

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF SEKSUELT MISBRUG AF BØRN

Notat om forslag til EU-forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (CSA) Forslaget er begrundet i ønsket om at beskytte børn mod at blive ofre for seksuelt misbrug online.

September 2023

DIGITAL VOLD I DANMARK II

Anden del: Nye former for afpresning. Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. Derudover dykker rapporten ned i digital afpresning.

marts 2023

DIGITAL VOLD I DANMARK I

Første del: Når selvskade rykker på nettet. Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. Derudover dykker rapporten ned i en form for digital vold, hvor volden er rettet mod én selv: Digital selvskade.

Læs mere om digital chikane på arbejdspladsen her:

Hjælp til digital vold